Porota

 PROFESIONÁLNÍ POROTA 


Paul Bourne      Kristina Žantovská      Torsten Buchsteiner      Dodo Gombár
 
 
STUDENTSKÁ POROTA

Chengyu Tan      Ieva Dzindza      Tata      Jiřina Hofmanová
Tým #ENC18