Off soubory

 

HEAVEN20. 4. 15.00

Režie: Olívia Fantúrová

Divadlo na Orlí, 4. parto zkušebna

60 min.

“Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.”

Václav Havel

Britská učitelka Phillippa Paccard žijící v italském Turíně se marně dovolává spravedlnosti ve věci manželovy tragické smrti. Policie ji ignoruje, a proto se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Umístí do kanceláře drogového dealera bombu, která jej nicméně nezabije a místo toho zemřou 4 nevinní lidé. Pravda spojená s osobním zážitkem. Maximální oběť pro radikální čin. Snaha zlikvidovat zlo produkuje další. Víro, víro, víro, kam si se poděla? Jak vysoko mohu letět.

 

kabanová

17. 4. 16.00

Režie: Alexandra Bolfová

Moravské náměstí, u sochy Jošta Moravského

60 min.

Kabanová ft. mladá Kostelnička je performance, ve které se setkávají dvě hlavní postavy dvou nejslavnějších oper Leoše Janáčka. Posunuté z hlediska časového horizontu do současné doby, nebo spíše zrcadlící se v současné ženě. Dvě ženy. A viditelná paralela. Oběti společnosti, ve které žijí. Předměty manipulace. Společenský statut, který je do jisté míry naprosto určující. Projekt studentů JAMU pod vedením režisérky Alexandry Bolfové. Kolik Kabanových a kolik mladých Kostelniček je mezi námi? Může se žena vzepřít okolí? Žena jako sexuální objekt. Má žena právo na cokoliv? Do jaké míry si za to žena může sama? Volání o pomoc nemusí mít vždy formu nelidského křiku rozléhajícího se prázdným prostorem. Jediné, co se vrátí je ozvěna.

 

Session

18. 4. 15.00

Režie: kolektiv

7 min.

DF JAMU sprchy

Živelná Šamanka Surísa (Lucie Hrochová) ze Západní Sureneje a její upjatá tlumočnice Viola Vychrtlá (Pavla Kopřivová) zprostředkují jednomu divákovi v čase cca 7 minut mystický zážitek, smyslovou lázeň, cenné rady a nahlédnutí do kultury fiktivního ostrova dosud nezasaženého civilizací.

 

Dinner

17. 4. 15.30

Režie: Michal Zetel

50 min.

Divadlo na Orlí

Večeře je v mnoha kulturách chápaná jako nejdůležitější a hlavní společné a slavnostní jídlo, častokrát funguje jako metafora pro různé úrovně institucionalizované komunikace. Toto jevištní minimalistické medley přiblíží pět různých prostředí s diametrálně odlišnými pravidly, zvyky a atmosférou. Ovšem s totožným cílem – setkávání se. Scénické zamyšlení nad podstatou syntetického hudebního divadla, kde hlas, gesto, tanec představuje primárně rovnocenný vyjadřovací prostředek bez ohledu na stereotypizované znakové systémy jako je například mluvené slovo.

 

Solitude

18. 4. 17.00

Režie: Martin Hodoň

50 min.

Divadlo na Orlí - 4. patro zkušebna

V samotě je autorskou variací hry Bernard Marie Koltès. V samotě bavlníkových polí. Autorská inscenace interpretuje filozofickou hru a snaží se, přes osobní prizmu pertraktovat témata jako odcizení, radost, vztah, kontakt a konformitu.

 

Dancing

20. 4. 12.00

Režie: Jiří Karmasín, Aleš Valtr, Nikola Minářová, Barbora Kučeříková

DF JAMU 013

Projekce pěti krátkých tanečních filmů vzniklých na workshopu v únoru 2018 v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Filmy vytvořili studenti Fyzického divadla a ATD ve spolupráci s Audiovizuální tvorbou FMK UTB ve Zlíně.

Tým #ENC18