Ambasador festivalu

Tak jako k festivalu patří ředitel festivalu, koordinátor festivalu, porota, atd. Je nedílnou součástí i ambasador festivalu. Pro 28. ročník Mezinárodního festivalu divadelncíh škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER byl osloven Jiří Bartoška (český herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary). Osloven byl i z toho důvodu, že Jiří Bartoška je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Hlavním úkolem ambasadora je zastupovat festival, šířit dobré jméno festivalu a seznámit s ním veřejnost. Jiří Bartoška natočil oficiální zdravcici a dva spoty, které běží v televizích a v kinech.

Vážení přátelé,

v letošním roce se již po osmadvacáté  sejdou divadelníci na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Festival nejen názvem, ale především svou ústřední myšlenkou vyjadřuje jeden ze základních divadelních principů. V divadle se symbolicky setkávají autoři s tvůrci při interpretaci uměleckého díla a společně, prostřednictvím divadelních představení,  také s diváky. Zároveň je však tento festival o setkávání divadelních umělců z mnoha zemí, reprezentujících různá kulturní zázemí, divadelní tradice i osobité pohledy na současný vývoj dramatického umění. Přeji vám, aby také tento ročník byl intenzivním, inspirativním a obohacujícím setkáním pro všechny účastníky i diváky.

Jiří Bartoška

JIŘÍ BARTOŠKA

Absolvoval studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zahrál si v několika divadlech: Divadlo na provázku (později Divadlo Husa na provázku), Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Na zábradlí a Divadlo Bez zábradlí (zde působí dodnes).
Jiří Bartoška je také známým televizním a filmovým hercem.
Od roku 1994 je prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.


Zdravice Jiřího BartoškyVideo spot ,,u koně"Video spot ,,u Marty"Děkujeme Jiřímu Bartoškovi a těšíme se na jeho účast během festivalu.

Tým #ENC18