ÚČASTNÍCI

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, Česko

Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla založena v roce 1947. Škola je rozdělena na dvě fakulty - hudební a divadelní. Divadelní fakulta je neodmyslitelně spjata s významnými osobnostmi jako například Josef Kovalčuk, Bořivoj Srba, Arnošt Goldflam, Václav Cejpek, Antonín Přidal nebo Pavel Švanda. Ke studijním oborům činoherního herectví a režie postupně přibyly obory scénografie, divadelní dramaturgie, muzikálové herectví, divadlo a výchova, audiovizuální tvorba, divadelní manažerství, klaunská scénická a filmová tvorba, jevištní technologie, dramatická výchova pro neslyšící a rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika. Řadě nadaných studentů slouží k rozvíjení talentu a veřejné prezentaci také Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí.

Představení: The Gamblers

Akademie dramatických umění v Záhřebu, Chorvatsko

Akademie dramatického umění (Univerzita v Záhřebu) se svými sedmi katedrami – herectví, divadelní režie, dramaturgie, kinematografie, filmu a televizní režie, střihu, produkce a tance – nabízí umělecké univerzitní vzdělání skrze získávání teoretických a praktických znalostí, které jsou nutným předpokladem pro rozvoj kreativního jedince. Naše studijní programy jsou navrženy v souladu s nejnovějšími uměleckými trendy, technologickým prostředím a výzkumem uměleckých praxí, a berou uměleckou produkci v úvahu jako jeden z relevantních faktorů společenského vývoje.

Představení: The Metamorphosis

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Česká republika

Divadelní fakulta pražské AMU vychovává mladé divadelníky již od roku 1946. V současnosti tvoří páteř školy katedry činoherního, alternativního a loutkového divadla, které mimo klasické obory nabízí ke studiu i odvětví poměrně mladé, jako je třeba divadlo v netradičních prostorách. Herci, režiséři, scénografové, dramaturgové, ale i divadelní teoretikové, kritikové, pedagogové, producenti a další nachází po absolvování DAMU uplatnění nejen v předních českých divadlech, ale i na alternativních scénách a v jiných institucích. Školní divadlo DISK je oblíbenou scénou jak lidí s fakultou spojených, tak i pražské veřejnosti.

Představení: Pavillion

Univerzita umění, Fakulta kinematografie a divadla, Írán

Univerzita umění je významným centrem uměleckého vzdělání v Íránu, které má dobré jméno i ve světě. Tato univerzita se stala průkopníkem ve výuce uměleckých oborů nejen v Íránu, ale na celém Středním východě. Univerzita umění má 5 fakult. V současné době na univerzitě prezenčně studuje 3950 studentů,  na plný úvazek učí 135 vyučujících a 330 učitelů na částečný úvazek. Škola nabízí 21 oborů v bakalářském studiu, 29 oborů magisterských, a také 5 doktorských. Rektorem univerzity je v současné době dr. Gholamreza Akrami, děkanem Fakulty kinematografie a divadla je dr. Esmaeil Shafiee. Univerzita umění každoročně pořádá několik akcí, například Mezinárodní festival němého filmu (International Silent Film Festival) nebo Mezinárodní festival výzkumu a inovací řízení měst (International Festival of Research & Innovation on Urban Management).

Představení: History of Circulation

Divadelní akademie Sofie Amendoleay v Římě, Itálie

ACCADEMIA TEATRALE DI ROMA „Sofia Amendolea“ se zrodila díky mezinárodním projektům ROMATEATROFESTIVAL (Mezinárodní festival divadelních formací pod nejvyšší záštitou UNESCO a Stříbrnou medailí prezidenta Italské republiky - International Festival of Theatre Formation – with the High Patronage of U.N.E.S.C.O. and the Silver Medal of the President of Italian Republic). Hlavním cílem je vzdělávat evropské studenty, a proto do studijních plánů Akademie zařazuje mezinárodní aktivity, vystoupení a workshopy. Podporuje také studentské a učitelské výměny.

Představení: The Farm

Herecká škola Yorama Loewensteina, Izrael

Škola byla založena v roce 1988. Jejími absolventy jsou například Ayelet Zorer (hrála po boku Toma Hankse ve filmu „Andělé a démoni“, ve snímku „Mnichov,“ který režíroval Steven Spielberg, ve filmu „Superman,“ a v mnoha dalších), Ali Suliman (hrál ve snímku „Ráj hned teď,“ který byl nominován na Oscara), a mnozí jiní, kteří jsou v Izraeli obsazováni do hlavních rolí ve filmech i v televizi.

Škola se nachází v nejvíce zanedbané čtvrti Tel Avivu.

Jedinečnost této školy spočívá v kombinaci té nejvyšší úrovně profesionálního hereckého studia s komunitní prací ve čtvrti, kde se škola nachází.  Na světě je pouze několik takových institucí. Jako součást profesionální herecké průpravy jsou studenti povinni vést 16 divadelních skupin v komunitách, ve kterých nalezneme například sociálně vyloučenou mládež, děti imigrantů v nouzi, děti se speciálními potřebami, seniory, a jiné.   

 Představení: Fabian

Univerzita v Antioquii, Kolumbie

Fakulta umění Univerzity ve městě Antioquia je jedním z nejdůležitějších center studia, rozvoje, zachování a šíření uměleckých disciplín, kterými jsou hudba, divadelní umění a výtvarné umění.

Jedná se o akademické pracoviště, které se věnuje studiu, výzkumu, produkci, zachování a rozvoji uměleckých disciplín.

 Představení: 336 Letters of Love

Akademie hudby, divadla a výtvarného umění, Moldávie

Akademie hudby, divadla a výtvarného umění je nástupkyní Kišiněvské státní konzervatoře založené v roce 1940 a dále hudebních institucí, které v Kišiněvě fungovaly od roku 1919. V roce 1919 byla z iniciativy George Enescu založena Konzervatoř „Unirea.“ Instituce během doby své existence několikrát změnila své jméno a strukturu.

Akademie hudby, divadla a výtvarného umění má 4 fakulty: Fakultu hudebních nástrojů, komponování a muzikologie; Fakultu zpěvu a hudební pedagogiky; Fakultu divadla, filmu a tance a Fakultu výtvarného umění. Pokrývá tím pádem všechny oblasti uměleckého vzdělání. V nabídce jsou také 4 magisterské a doktorské obory. Fakulta divadla, filmu a tance započala svou aktivitu ve druhé polovině 50. let minulého století, kdy se na Státní konzervatoři G. Muzicescu začala vyučovat herecká průprava.

Představení: Horses at the window

Národní akademie divadelního umění PWST v Krakově, Polsko

Státní divadelní škola Ludwika Solského v Krakově (PWST) byla založena v roce 1946 Juliuszem Osterwou. Vznikla spojením tří tehdejších divadelních škol v Krakově: Hereckého studia ve Starém divadle, Hereckého studia při Divadle im. J. Słowackiego a Divadelního Studia Iwa Galla.

V současné době škola nabízí magisterské studium, na jehož konci absolvent získává na Katedře herectví, Katedře divadelní režie, Katedře loutkoherectví a Katedře tanečního divadla titul „Magistr výtvarného umění.“ PWST je státní vysoká škola a má právo udělovat následující akademické tituly: Doktor, Docent a Profesor divadelního umění. Škola spadá pod Ministerstvo kultury a národního dědictví.

Katedry v Krakově

Katedra herectví: specializace na dramatické herectví a specializace na zpěv a herectví

Katedra divadelní režie:  Specializace na divadelní režii a specializace na dramaturgii

 Představení: Towards the Depth

 

NÁRODNÍ FILMOVÁ, TELEVIZNÍ A DIVADELNÍ ŠKOLA, Polsko, Lodž

Národní filmová, televizní a divadelní škola byla založena v Lodži roku 1948. Mezi její absolventy patří například Andrzej Munk, Andrzej Wajda či Janusz Morgenstern. Jedná se o jedinou univerzitu tohoto zaměření v Polsku. Je známá organizováním několika festivalů, a to například Divadelního školního festivalu či mezinárodního studentského filmového festivalu zvaného „Media school“, jehož se účastní mnoho zahraničních studentů.

Představení: The Devil Inside Him

Seminář Maxe Reinhardta, Vídeň

Seminář Maxe Reinhardta má dlouhou historii vzdělávání jak herců, tak režisérů. Vzdělávání je založeno na kombinaci dvou kateder: herectví a režie. Studenti spolu v každé hodině a na každém školním projektu úzce spolupracují.

Tento projekt je výsledkem práce studentů třetího ročníku režie ve spolupráci se čtyřmi studenty herectví, jedním skladatelem a jedním tanečníkem. Naši profesoři režie se ujali vedení tohoto projektu až poté, co studenti vybrali formu a téma produkce.

V případě potřeby můžeme vašemu oddělení zaslat více informací.

 Představení: Phaedra's Love

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě, Slovensko

Vysoká škola múzických umění je nejstarší a taky nejznámější uměleckou školou působící na Slovensku, která vychovává odborníky v oblasti divadla, tance, hudby a filmu. Již od založení v roce 1949 absolventi divadelní fakulty VŠMU patří mezi uznávané umělce nejenom na Slovensku. Studenti v rámci výuky spolupracují na mnoha projektech, čímž rozvíjejí svou schopnost imaginace a kreativity. Součástí jejich studia je mimo jiné i nepřetržitá konfrontace s divadelní praxí. Co se týče spolupráce s jinými uměleckými školami, fakulta každé dva roky hostí mezinárodní festival Istropolitana Projekt.

Představení: DNA

Královská škola dramatického umění, Španělsko

RESAD je ve španělštině zkratka pro Královskou akademii dramatických umění v Madridu, která je společně s Divadelním institutem v Barceloně nejvýznamnější divadelní akademií ve Španělsku.

Od svého vzniku v roce 1831 sídlila škola na mnoha různých místech. V roce 1998 byla dokončena stavba nové hlavní budovy, která nabízí celou řadu otevřených prostor. V těch nyní probíhá zlepšování výukových metod.

Akademie už téměř dvě století zlepšuje svou kvalitu. Zavádí se nové předměty, a ty stávající se neustále vylepšují.

V současné době se na RESAD vyučuje Divadelní režie, Dramaturgie a Scénografie současně se třemi hereckými obory: Text, Gesto, Muzikál.

Mezi pedagogy nalezneme 68 profesionálů a rozpočet školy je jeden z nejvyšších v zemi.

Hlavním cílem Akademie je umělecké a odborné vzdělávání studentů, kterým je v průměru 25 let. Dalším cílem je hledání prvního pracovního místa pro absolventy.

Představení: Achaques 

Divadelní akademie Dimirti, Švýcarsko

Škola byla založena v roce 1975 švýcarským klaunem Dimitrim a českým hercem a pedagogem Richardem Weberem. Dnes je součástí Univerzity aplikovaných věd a umění na jihu Švýcarska (SUPSI) a funguje jako mezinárodní instituce. V roce 2005 oficiálně získala od místních úřadů akreditaci jako univerzita pohybového divadla. Škola se nachází v malém městečku Verscio a je jedinou školou ve Švýcarsku, která nabízí studium pohybového divadla, čímž umožňuje svým studentům seznámit se se všemi aspekty umění. Ze školy si absolventi odnášejí tituly Bakalář a Magistr pohybového divadla a Magistr uměleckého výzkumu. Škola nabízí jak studium pro profesionály, tak kurzy pro laiky. Má velmi aktivní výzkumné oddělení. Jak studenti, tak učitelé se podílejí na různých výzkumných projektech.

Představení: Insomnia 


nenalezena žádná položka
TOPlist