HISTORIE

Historie festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER sahá až do roku 1990 a je úzce spojena s událostmi Sametové revoluce a demokratizací společnosti, což byly faktory ovlivňující i samotný vývoj Divadelní fakulty JAMU. V rámci revitalizace divadelní fakulty proběhla rozsáhlá rekonstrukce Divadelního studia Marta. Zahájení provozu této scény iniciovalo realizaci prvního “Setkání” tří tehdejších československých uměleckých škol - JAMU, Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Vysoké školy múzických umení v Bratislavě. Tyto tři školy od roku 1991 tvoří stabilní jádro festivalu. Jejich zástupci pak myšlenku uměleckého “setkávání” rozšířili i za hranice Československa a výrazně tak přispěli k dnešní podobě festivalu.

Na počátku byl třídenní soutěžní festival, který se zaměřoval na účast především evropských vysokých uměleckých škol. Jak však prestiž a dobré jméno festivalu neustále rostlo, začaly se k účasti na festivalu přihlašovat i školy z celého světa. Počet účinkujících tak stále narůstal a bylo zapotřebí festival prodloužit (dnes se jedná o pět festivalových dní) a rozšířit i samotný program festivalu. Ten v dnešní době tvoří, vedle samotných divadelních inscenací zahraničních souborů, offprogramová představení (většinou se jedná o tvorbu studentů JAMU), workshopy, přednášky, ranní diskuze, výstavy, koncerty, soutěže a další doprovodné akce. Za celou svou historii hostil festival školy z více než 38 zemí z celého světa.

Vzhledem k celkovému charakteru festivalu, k jeho zaměření (platforma pro setkávání divadelních škol, pedagogů a studentů, spolu s význačnými osobnostmi profesionálního divadelního života) i k šíři a různorodosti participujících škol lze v současné době festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER označit v rámci Evropy za ojedinělý mezinárodní divadelní projekt.

 

 

Minulé ročníky


Encounter - previous seasons 1991 Encounter - previous seasons 1992 Encounter - previous seasons 1993 Encounter - previous seasons 1994 Encounter - previous seasons 1995 Encounter - previous seasons 1996 Encounter - previous seasons 1997 Encounter - previous seasons 1998 Encounter - previous seasons 1999 Encounter - previous seasons 2000 Encounter - previous seasons 2001 Encounter - previous seasons 2002 Encounter - previous seasons 2003 Encounter - previous seasons 2004 Encounter - previous seasons 2005 Encounter - previous seasons 2006 Encounter - previous seasons 2007 Encounter - previous seasons 2008 Encounter - previous seasons 2009 Encounter - previous seasons 2010 Encounter - previous seasons 2011 Encounter - previous seasons 2012 Encounter - previous seasons 2013 Encounter - previous seasons 2014 Encounter - previous seasons 2015

TOPlist