Kategorie: Novinky

Tým Encounteru 2014 se loučí a děkuje!

Tým Encounteru 2014 se loučí a děkuje!24. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 je definitivně minulostí. Studenti 3. ročníku Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie obhájili své absolventské výkony a jsou připraveni encounterovskou štafetu předat dál.

Než se ale úplně rozloučíme, chceme především poděkovat! Toto poděkování není pouhou formalitou, je opravdové a upřímné, protože jsme si vědomi, že nic se neuskutečnilo jen tak!

Na tomto místě chceme poděkovat všem našim spolupořadatelům a partnerům festivalu, kteří měli na festivalu zásluhu buď finanční či věcnou. Děkujeme všem externím spolupracovníkům, novinářům, zúčastněným souborům, hostům, odborné i veřejné porotě, studentům a pedagogům Divadelní fakulty JAMU. Děkujeme všem, kteří se na festivalu podíleli ať už větší či menší měrou. Děkujeme i všem, kteří morálně podpořili kohokoli z nás, kdo na přípravách nebo během festivalu pracoval. Velký dík patří také návštěvníkům, kteří se zasloužili o skvělou atmosféru, která během pěti festivalových dní byla.

Po festivalu zbyly videa, fotografie, upomínkové předměty a další hmatatelné stopy, a ačkoli to zní jako klišé, festival nám dal především vzpomínky, ke kterým se budeme rádi vracet!

A tak se loučíme, ale i těšíme na 25. ročník! Přípravy nadcházejícího festivalu převzaly naše kolegyně, budoucí studentky 3. ročníku Divadelního manažerství. My jim přejeme úspěšné organizování a vedení svých spolužáků k pěti nezapomenutelným dním, na které se opět bude vzpomínat!

Srdečně

Úzký organizační tým 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škole SETKÁNÍ/ENCNOUNTER 2014print Formát pro tisk