Workshopy

Workshopy jsou zaměřené na studenty JAMU a na účastnící se soubory. Po domluvě je možná rovněž i účast dalších zájemců. V případě dotazů kontaktujte Annu Burianovou: burianan@gmail.com

Hlásit se můžete na mail uvedený výše anebo osobně ve festivalovém Infocentru.

Během festivalu proběhnou dva workshopy vedené v angličtině – pohybový a přednáškový.

Workshop jazzového tance s Davidem Strnadem

David Strnad

  • Termín: středa 17. dubna od 10.00, v případě velkého zájmu rovněž od 12.30
  • Místo: Astorka
  • Délka: 120 min.

Workshop povede pedagog JAMU Ing. David Strnad. Workshop jazzového tance je zaměřen na rozvoj pohybových a hereckých interpretačních schopností. Náplní tréninku bude jednoduchá variace zaměřená na psychické uvolnění, rozvoj pohybového slovníku, nastartování komunikace mezi frekventanty a pedagogem a v neposlední řadě také potvrzení teorie, že tančit může každý.

V další, technické části tréninku, se budeme zabývat vším, co herec nebo tanečník potřebuje pro nonverbální komunikaci, tedy koordinací, rozvojem tělesných schopností, jazzovým polycentrismem, elasticitou těla, rotacemi i skoky. Výše uvedené se pokusíme zpracovat zábavnou a motivační formou. Workshop bude vedený v angličtině s drobnými doplňky dalších světových jazyků.

Workshop je otevřený nejen účastníkům festivalu, ale také studentům JAMU a dalším, kteří chtějí zažít nevšední zážitek a zatančit si s lidmi různých národností pod dohledem zkušeného pedagoga.

Přednáškový workshop s Martinou Černou

Martina Černá

  • Termín: pátek 19. dubna od 15.00
  • Místo: DIFA JAMU, učebna č. 104
  • Délka: 90 min.

Přednáškový workshop se zaměří na vybrané dramatické texty současných autorů zemí Visegrádské čtyřky. Jejich prostřednictvím nahlédneme především sociálně-politickou problematiku, kterou jednotlivé hry reflektují a budeme je konfrontovat s tradičními tématy zpracovávanými v regionu Střední Evropy. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce interaktivní formou, tj. po úvodní části bude následovat četba textových fragmentů a diskuze o nich.

Lektorka workshopu Mgr. Martina Černá je vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů Institutu umění – Divadelního ústavu. V rámci své praxe se mj. věnuje právě spolupráci zemí Visegrádské čtyřky.

Účast doporučujeme studentům, pedagogům a také široké veřejnosti nejen ze zemí Visegrádské čtyřky.

TOPlist