Proč festival podpořit

Na počátku byl skromný festival tří československých uměleckých vysokých škol a spřízněného Divadla Husa na provázku, který časem přerostl v mezinárodní festival divadelních škol. Jeho cílem se stalo vytváření prostoru pro vzájemné setkávání studentů z různých zemí světa. Mezinárodní konfrontace uměleckých výsledků, pedagogických postupů, metod a názorů na divadelní práci všech zúčastněných škol oslovila nejen představitele statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury České republiky, ale i mnohé podnikatelské subjekty.

Nejen díky zdrojům z veřejných dotací, ale především díky vydatné podpoře partnerů a sponzorů, se podařilo úspěšně zrealizovat všech dvaadvacet předchozích festivalových ročníků. Náklady spojené s realizací festivalu vždy přesahovaly finanční možnosti školy – Divadelní fakulty JAMU. Bez podpory soukromých dárců a sponzorů by festival nemohl probíhat v takové kvalitě a rozsahu jako je tomu již řadu let.

Pro udržení kontinuity renomé festivalu, jeho rozsahu a s tím spojeného festivalového dění potřebujeme Vaši pomoc – finanční a věcnou podporu i spolupráci. Za Vaši spolupráci a podíl na realizaci festivalu Vám nabízíme širokou paletu propagace Vašeho podniku, firmy i Vašeho jména. Divadelní fakulta JAMU je mezinárodně uznávanou uměleckou institucí, proto kromě klasické reklamy může nabídnout mnohem více než ostatní: kreativitu, vtip – potenciál, který nenajdete všude.

Shakespeare vložil do úst prince Hamleta větu: „Je vhodné mít dobré jméno u herců…“

Máte-li zájem festival podpořit, kontaktujte prosím fundraising festivalu – spoluprace@encounter.cz

Za Vaši pomoc předem děkujeme!

Reference od našich partnerů

Snip&Co

Naše společnost stála s Janáčkovou akademií múzických umění u zrodu divadelního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Po postupném převedení organizace na JAMU jsme zůstali v pozici jednoho z hlavních mediálních partnerů. Jsme přesvědčeni, že festival stále napomáhá ke zviditelnění našeho města a regionu na akademické půdě minimálně v evropském měřítku. Výrazně také přispívá k možnosti srovnání vysoké úrovně tuzemských divadelních fakult se zahraničními.

Ondřej Morávek
SNIP&CO, reklamní společnost, s.r.o.

Sagitta

Společnost SAGITTA Brno dlouhá léta podporuje festival Encounter, který dělá tu nejlepší propagaci nejen Brnu, ale celé České republice. Nadšení studenti JAMU dokážou na koleně a se skromnou podporou oficiálních institucí organizovat více než 20 let na vysoce profesionální úrovni setkání studentů uměleckých vysokých škol z celého světa. Podpora mladých lidí, organizátorů Encounteru, kteří entuziazmem, radostí a zápalem vyvažují nedostatek zkušeností a za dvě desetiletí vybudovali festival, jejž nám může závidět celý kulturní svět, je pro SAGITTU Brno tou nejlepší investicí do budoucna.

Jaroslav Majerčík
SAGITTA Brno, s.r.o.

HyperCube

Spolupráce firmy HyperCube s festivalem SETKÁNÍ/ENCOUNTER začala v roce 2006 a doposud trvá. Vidíme, že naše podpora má opravdu smysl! Oceňujeme, že studenti pro nás chystají společenský a posléze sponzorský večírek, a vždy se těšíme na divadelní představení škol z celého světa.

Eva Boukalová
HyperCube, a.s.

Fotografie z večírků pro festivalové partnery

Společenský večírek

Sponzorský večírek

TOPlist