Historie

„Hlavním cílem a smyslem nově vzniklého festivalu je pro nás příležitost vidět výsledky i proces tvůrčí práce, jak probíhá na jiných školách, možnost slyšet své kolegy z jiných zemí, hovořit a diskutovat s nimi o společných otázkách a problémech a samozřejmě také se navzájem inspirovat.“

Josef Kovalčuk

Počátky Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER sahají do raných 90. let 20. století. Sametová revoluce a postupná demokratizace společnosti se projevila i v rozvoji samotné Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, a to především znovuotevřením Divadelní fakulty (místo původních dvou kateder v rámci jedno-fakultního provozu před rokem 1989) a rozsáhlou rekonstrukcí Divadelního studia Marta.

Právě zahájení provozu v tomto opraveném divadelním prostoru v roce 1991 se stalo impulzem k realizaci prvního „Setkání“ uměleckých škol tehdejšího Československa – vedle JAMU to byla Divadelní fakulta Akademie múzických umění z Prahy a Vysoká škola múzických umění z Bratislavy. Tyto školy tvoří stabilní jádro účastníků festivalu dodnes. Inspirativní setkání v roce 1991 tak zrodilo myšlenku v této činnosti pokračovat a postupně ji rozšiřovat i mimo hranice (tehdy) jednoho státu.

Počáteční ročníky festivalu byly zaměřeny především na účastníky z evropských divadelních škol, ale od poslední třetiny 90. let se pozornost pořadatelů zaměřila i k jiným kontinentům, přičemž tento trend „přivážet“ s každým dalším ročníkem na festival dosud neparticipující školy (a nejlépe ze států, které se rovněž nikdy nezúčastnily) trvá dodnes.

Obohacování a rozšiřování hlavního programu festivalu logicky vedlo k prodloužení doby trvání, která se od roku 1999 ustálila na pěti dnech, během nichž výsledky své práce představuje přibližně 12–15 účastnických škol.

Vedle hlavního programu procházela progresivním vývojem i skladba programu doprovodného: postupně se začaly uskutečňovat diskuze, semináře, workshopy, vystoupení studentů JAMU aj. – tyto aktivity vytvářejí náplň offprogramu dodnes a jejich konkrétní podoba se variuje ročník od ročníku.

Festival v průběhu let rovněž měnil svůj status – z původně soutěžního charakteru přešel k ohodnocení (vyzdvižení) výjimečných uměleckých výkonů ve snaze podpořit další umělecké snažení oceněných. Tímto ústupem od principu soutěže došlo ke zdůraznění základního rysu poslání festivalu: že cílem není vzájemně se „předhánět“, ale kooperovat, předávat si zkušenosti a inspirovat se.

Vzhledem k výše zmíněnému, stejně jako k zaměření festivalu (platforma pro setkávání divadelních škol, pedagogů a studentů, spolu s význačnými osobnosti profesionálního divadelního života) i k šíři a různorodosti participujících škol lze v současné době festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER označit za ojedinělý mezinárodní projekt svého druhu v celé Evropě.

Festivalu se již zúčastnily školy z 38 zemí

 • Belgie
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Čína
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Filipíny
 • Finsko
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Írán
 • Itálie
 • Izrael
 • Jihoafrická republika
 • Jižní Korea
 • Kanada
 • Kolumbie
 • Kosovo
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Německo
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Spojené státy americké
 • Srbsko
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Turecko
 • Ukrajina
 • Velká Británie
TOPlist