Kategorie: Novinky

Rozloučení týmu Encounter 2013

Rozloučení týmu Encounter 201318. června 2013 | 23. ročník festivalu je definitivně uzavřen, všechny náležitosti dořešeny, studenti tvořící úzký organizační tým úspěšně obhájili své projektové dokumentace z letošního Encounteru jakožto své absolventské výkony…

Po více než roční práci se úzký organizační tým s festivalem loučí a předává starost a péči o festival svým mladším kolegům – budoucím studentům 3. ročníku Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Než se definitivně rozloučíme, rádi bychom poděkovali všem, kteří festival podpořili, ať už finančně či věcně a mnohdy i morálně. Poděkovat se sluší, ale my chceme poděkovat zcela upřímně a s plnou vážností. Čím větší odstup od festivalu samotného získáváme, tím více si uvědomujeme důležitost všech, kdo pomohli. Všem, kteří se o průběh letošního Encounteru přičinili, srdečně děkujeme za to, že festival mohl letos být takový, jak jsme jej všichni zažili. Štědří partneři, podporovatelé, externí spolupracovníci, novináři, zúčastněné soubory, hosté, sympatická, vřelá a fundovaná porota, studenti a pedagogové Divadelní fakulty JAMU a v neposlední řadě také návštěvníci, ať už z řad odborné divadelní, či široké (nejen brněnské) veřejnosti – bez těchto všech by 23. ročník festivalu nebyl takový, jaký se jej podařilo utvořit!

Naprostá většina hmatatelných stop po Encounteru je již sklizena, v našich myslích však přetrvávají krásné festivalové vzpomínky. Zažili jsme pocit opravdového setkávání a taky jsme po celou dobu vnímali onen fenomén kontrastů, který jsme si vytkli tematicky sledovat. Navenek spousta odlišností, ale přitom uvnitř nás – všech lidí – jakási sdílená jednota.

Týmu 24. ročníku festivalu, tedy našim mladším kolegům, přejeme úspěšné plánování, organizování a vedení spějící k pěti nabitým festivalovým dním divadla, setkávání, vzdělávání, rozjímaní, přátelství a zážitků! A přestože je práce na festivalu školním úkolem, studijní povinností, přejeme jim, aby přípravy byly hlavně tvůrčí, inspirativní a radostné!

Srdečně,
úzký organizační tým, t.č. čerstvě titulovaný titulem BcA.

Úzký organizační tým 23. SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Úzký organizační tým 24. SETKÁNÍ/ENCOUNTER

print Formát pro tisk

TOPlist